Tin Tức

VIRUS COVID 19 ĐỘT BIẾN NHƯ THẾ NÀO?

Đối với bất kỳ sinh vật nào, kể cả virus, sao chép mã di truyền là bản chất của quá trình sinh sản – nhưng quá trình này thường không hoàn hảo. Virus SARS-CoV-2 sử dụng RNA làm thông tin di truyền và việc sao chép RNA dễ bị lỗi hơn so với DNA. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, khoảng 3% bản sao virus mới có một lỗi ngẫu nhiên, hay còn gọi là đột biến.

Xem thêm:

https://www.youtube.com/channel/UCm_8_Y2MY8w6U_HM16rSgfg